Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings)

Please be advised that a post-conference book of the 16th International Scientific Conference, which took place on 21-22 September 2017 in Vilnius, was issued. We invite you to read this book: „Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference […]

Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest

Informujemy, że wydana została książka pokonferencyjna XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie. Zapraszamy do lektury książki „Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and […]