Dr Ewa Lotko nagrodzona za wybitny doktorat z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W dniu 20 września 2018 r. międzynarodowa Komisja Centrum ds. nagród naukowych pod przewodnictwem Prof. zw. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak przyznała doroczną nagrodę naukową za wybitny doktorat lub monografię z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku […]

Dr Ewa Lotko awarded for an outstanding doctorate in the field of public finances and tax law from the countries of Central and Eastern Europe

On September 20, 2018, International Commission for scientific awards for outstanding doctorate and monography in public finance and tax law from Central and Eastern Europe Countries chaired by Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak awarded the prize. This year the prize was awarded to Dr. […]