18 Międzynarodowa Konferencja „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 18. międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Stowarzyszenia „Centrum” pod tytułem „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej” organizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie przy współudziale Centrum Informacji i Organizacji Badań […]

18th International Conference “Axiologie in the financial law of Central and Eastern Europe”

We have the pleasure to invite you to participation in the 18th scientific and practical international conference of the Association “Centrum” titled: “Axiologie in the financial law of Central and Eastern Europe” organized by the Department of International Law of the Faculty of Law, Yanka […]