Walne Zgomadzenie z dnia 22 lutego 2019 r.

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 lutego 2019 r., kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania władz Centrum w najbliższych miesiącach, podjęło uchwały o powołaniu na członków Zarządu: Prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego, Prof. zw. dr hab. Leonarda Etela i dr Piotra Woltanowskiego a na […]

Zaproszenie do publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

W Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęliśmy refleksję nad istotą i rolą wartości publicznych w prawie finansowym. Stąd chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej, międzypokoleniowej refleksji nad aksjologią prawa finansowego na łamach „Białostockich Studiów Prawniczych” (www.bsp.uwb.edu.pl). Zaproszenie do publikacji BSP