Walne Zgromadzenie

Zapraszam Państwa – Członków naszego Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o  godz. 16.00 na Wydziale Prawa UwB, Białystok, ul. Mickiewicza 1 w Sali Rady Wydziału.

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum «AKSJOLOGIA W PRAWIE FINANSOWYM KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ», 19–20 WRZEŚNIA 2019 г.

Celem konferencji jest zintensyfikowanie współpracy naukowej przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie prawa finansowego z Europy Środkowej i Wschodniej. Wspólna analiza rozwiązań pozwalających na ujednolicenie ustawodawstwa finansowego Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia aksjologii i wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych pozwoli na znalezienie rozwiązań […]