Zaproszenie do publikacji w monografii pokonferencyjnej „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, uzyskując 100 punktów. Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania artykułów naukowych do monografii pokonferencyjnej Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Publikację należy przesłać na adres mailowy lilia_abramchik@mail.ru  w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2020 r.

XIX międzynarodowa konferencja naukowa „Funkcjonowanie inwestycji finansowanych ze środków państwowych oraz z innych źródeł w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”

ZAPROSZENIE na XIX międzynarodową konferencję naukową „Centrum”             Z upoważnienia i w imieniu Pani Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Kaspijskiego – Prof. dr Svietłany Moroz oraz Zarządu „Centrum” serdecznie zapraszam na XIX międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 23-24 […]