Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zaprasza serdecznie członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 17.3o na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1 […]