Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie z dnia 6 marca 2020  r. podjęło jednogłośnie uchwałę o poszerzeniu składu Rady Programowej naszego Centrum o: – Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego; – Dr hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZ; – Dr Gábora Hulkó; – Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; – Prof. Iryna […]