Dr Ewa Lotko nagrodzona za wybitny doktorat z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W dniu 20 września 2018 r. międzynarodowa Komisja Centrum ds. nagród naukowych pod przewodnictwem Prof. zw. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak przyznała doroczną nagrodę naukową za wybitny doktorat lub monografię z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku […]

Dr Ewa Lotko awarded for an outstanding doctorate in the field of public finances and tax law from the countries of Central and Eastern Europe

On September 20, 2018, International Commission for scientific awards for outstanding doctorate and monography in public finance and tax law from Central and Eastern Europe Countries chaired by Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak awarded the prize. This year the prize was awarded to Dr. […]

Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings)

Please be advised that a post-conference book of the 16th International Scientific Conference, which took place on 21-22 September 2017 in Vilnius, was issued. We invite you to read this book: „Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference […]

Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest

Informujemy, że wydana została książka pokonferencyjna XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie. Zapraszamy do lektury książki „Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and […]

Abolition of contributions for previous years

The condition for the members of the „Center” to use the contribution abolition is to pay the full amount of the contribution for 2018, until December 31, 2018, in the amount of 50 euros or 200 PLN. here is more information

Appointment of the Commission for scientific awards for outstanding doctorates and monographies in public finances and tax law from the Countries of Central and Eastern Europe

To ensure the relevance to the distinguished scientific works in public finances and tax law from the Countries of Central and Eastern Europe as well as to popularize them more is hereby established the “Center” Commission for scientific awards for outstanding doctorates and monographies. The basic […]

Abolicja składkowa

Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dniu 25 czerwca 2018 r. – Zarząd „Centrum” wprowadza abolicję składkową w zakresie wpłat składek na rzecz „Centrum”.   treść uchwały w tej […]

Powołanie Komisji d/s nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W celu nadania stosownej rangi wyróżniającym się pracom naukowym z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich większej popularyzacji Zarząd naszego Stowarzyszenia powołał Komisję „Centrum” ds. nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie. Podstawowym zadaniem Komisji jest przyznawanie corocznej, prestiżowej […]

Możliwość publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

  Redakcja czasopisma „Białostockie Studia Prawnicze” (8 pkt. MNiSW, indeksowane w: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku) zaprasza Autorów do opublikowania tekstów naukowych (artykuły naukowe, recenzje monografii naukowych, glosy) w vol. 24 nr 2 periodyku pt. „Nadzór i kontrola finansowa z uwzględnieniem nowych rozwiązań […]

Bialystok Legal Studies – call for papers

The Editors of the “Bialystok Legal Studies” journal (8 points of the Ministry of Science and Higher Education, indexed in: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Repository of the University of Bialystok) invites Authors to submit papers (including articles, monograph reviews, notes on courts’ findings) in Volume […]