Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia

Department of Financial Law and Financial Science of the Faculty of Law of the Charles University is honoured to invite you to the international scientific conference Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of […]

Conference „Understanding Public​ ​Bureaucracy”

The Institute for Research and Development on State and Governance of the National University of Public Service (Budapest) in cooperation with the Center For Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern Europe ​(Białystok) and the scientific journal Public […]

Updated & extended deadline for sending articles to post-conference publications

We kindly inform you that the deadline for sending articles to post-conference publications of the XVI International Scientific Conference has been extended until December 30

Termin nadsyłania artykułów do wydawnictw pokonferencyjnych

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania artykułów do wydawnictw pokonferencyjnych XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” przedłużony został do 30 grudnia.

Index Copernicus ACR za rok 2016 wynosi 55.67

Informujemy, że czasopismo Annual Center Review (ISSN: 1899-5942) zostało zindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016.   Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za […]

Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and Eastern Europe

In 2018 University of Voronezh and the „Center” will publish the eighth issue of our  „Yearbook”. This edition is going to be special as we  aimed at indexation in the Web of Science. This condition requires to be strict with some exact terms to end with success. […]

Możliwość publikacji w 8 numerze „Rocznika”

W 2018 r. Uniwersytet w Woroneżu i „Centrum” zamierzaja wydać 8 numer „Rocznika”. Chcielibyśmy aby był on indeksowany w Web of Since, dlatego podajemy poniższe wiadomości i zainteresowanych prosimy o ich respektowanie. Pozycja będzie publikowana  w języku angielskim i w takim języku należy przesyłać opracowania. […]

XVI Międzynarodowa Konferencja pt. „Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” w Wilnie

W dnia 21-22 września 2017 r. odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja pt. „Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” w Wilnie zorganizowana przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa […]

INFORMATION CONCERNING CONFERENCE PUBLICATIONS

Conference papers can be published in one of three publications: 1) Annual Center Review (Journal) Language of publication: English Deadline for submissions: 25 September 2017 to 31 October 2017: Date of publication: End of 2017 2) Conference book which we will try to index in Web of […]

INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym WILNO, 21-22 września 2017 r. Materiały konferencyjne mogą zostać opublikowane w jednej z trzech publikacji: 1) Czasopismo Annual Center Review Język publikacji: angielski Termin nadsyłania artykułów: od 25 września 2017 […]