Uroczyste wręczenie dyplomów dr Damianowi Czudkowi oraz dr Michałowi Koziełowi

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 4 lutego 2015 r. Członkom naszego Stowarzyszenia – dr Damianowi Czudkowi i dr Michałowi Koziełowi wręczono ich dyplomy doktorskie. Na zdjęciu dr Michał Kozieł z  J.M. Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku Prof. Leonardem Etelem (Wiceprzewodniczącym Zarządu naszego Centrum), Przewodniczącym Zarządu Centrum, kopromotorem rozprawy Prof. […]

Wysokość składki członkowskiej w 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią Uchwały nr 4/2016 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2016 wysokość składki wynosi 200 zł lub 50 euro. Dziękujemy za terminowe wpłaty:   KONTO ZŁOTÓWKOWE 11 1500 1083 1210 8008 7025 0000 KONTO DEWIZOWE 85 1500 1083 1210 8009 9099 […]

Walne Zgromadzenie z dnia 12 stycznia 2015 r.

Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2015 r. przebiegło zgodnie z przekazanym Członkom Stowarzyszenia porządkiem: 1) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej 2) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu „Centrum” za okres styczeń 2014 – grudzień 2014 3) Dyskusja 4) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium 5) Głosowanie […]

Walne Zgromadzenie 12 stycznia 2015 r.

Przypominamy o terminie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 r. w Sali Senatu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; początek Walnego Zgromadzenia zaplanowany został na godzinę 18. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo stosownego zaproszenia na Walne Zgromadzenie drogą mailową uprzejmie prosimy o kontakt (piotrwoltanowski@op.pl) w celu […]

Obrony polsko-czeskich rozpraw doktorskich

XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 28 września – 1 października 2014 r. w Mikulovie towarzyszyła obrona rozpraw doktorskich członków naszego Stowarzyszenia dr Damiana Czudka i dr Michała Kozieła. Dr Czudek przedstawił rozprawę doktorską nt. „Procedura podatkowa”, której kopromotorem był prof. Leonard Etel. […]

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 28 września – 1 października 2014 r. odbyła się w Mikulovie XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa współorganizowana przez Uniwersytet Masaryka w Brnie i nasze Stowarzyszenie. Serdecznie dziękujemy za udział w niej i witamy nowych Członków naszego Centrum zob. sprawozdanie z Konferencji zapraszamy również do przeglądania […]

Nowy numer ACR

Zachęcamy do przeglądania najnowszego numeru ACR. Zapraszamy również do zaglądania do naszych starszych publikacji.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problemy stosowania prawa podatkowego w Krajach Środkowej i Wschodniej Europy odbyła się w dniach 23-24 września 2013 r. w Omsku. Współorganizatorami Konferencji były Omski Państwowy Uniwersytet im. F. M. Dostojewskiego i nasze Centrum. W pracach Konferencji wzięło udział ponad 100 […]

wysokość stawki członkowskiej w roku 2014

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 2/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ram budżetowych wysokość składki członkowskiej na rok 2014 r.została utrzymana na poziomie 200 zł lub 50 euro. Dziękujemy za wpłaty.