Informacja o XIX międzynarodowej konferencji naukowej Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 23-24 września 2020 roku w Ałmaty (Kazachstan).

Drodzy goście / uczestnicy konferencji,   Jak wielu z Państwa wie, XIX międzynarodowa konferencja naukowa Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, miała odbyć się w dniach 23-24 września 2020 roku w Ałmaty. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy […]

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie z dnia 6 marca 2020  r. podjęło jednogłośnie uchwałę o poszerzeniu składu Rady Programowej naszego Centrum o: – Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego; – Dr hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZ; – Dr Gábora Hulkó; – Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; – Prof. Iryna […]

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zaprasza serdecznie członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 17.3o na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1 […]

Zaproszenie do publikacji w monografii pokonferencyjnej „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, uzyskując 100 punktów. Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania artykułów naukowych do monografii pokonferencyjnej Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Publikację należy przesłać na adres mailowy lilia_abramchik@mail.ru  w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2020 r.

XIX międzynarodowa konferencja naukowa „Funkcjonowanie inwestycji finansowanych ze środków państwowych oraz z innych źródeł w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”

ZAPROSZENIE na XIX międzynarodową konferencję naukową „Centrum”             Z upoważnienia i w imieniu Pani Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Kaspijskiego – Prof. dr Svietłany Moroz oraz Zarządu „Centrum” serdecznie zapraszam na XIX międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 23-24 […]

NOWY NUMER ACR!

Ukazał się 11 numer naszego pisma. Zapraszamy do lektury!

Call for papers

At the Department of Public Finance and Financial Law of the Faculty of Law of the University of Bialystok, we began the reflection on the essence and role of public values on the ground of public finance and financial law. Hence, we would like to […]

Walne Zgromadzenie

Zapraszam Państwa – Członków naszego Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o  godz. 16.00 na Wydziale Prawa UwB, Białystok, ul. Mickiewicza 1 w Sali Rady Wydziału.

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum «AKSJOLOGIA W PRAWIE FINANSOWYM KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ», 19–20 WRZEŚNIA 2019 г.

Celem konferencji jest zintensyfikowanie współpracy naukowej przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie prawa finansowego z Europy Środkowej i Wschodniej. Wspólna analiza rozwiązań pozwalających na ujednolicenie ustawodawstwa finansowego Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia aksjologii i wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych pozwoli na znalezienie rozwiązań […]

Walne Zgomadzenie z dnia 22 lutego 2019 r.

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 lutego 2019 r., kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania władz Centrum w najbliższych miesiącach, podjęło uchwały o powołaniu na członków Zarządu: Prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego, Prof. zw. dr hab. Leonarda Etela i dr Piotra Woltanowskiego a na […]