Pandemic and Governance:Towards an Approximation of COVID-19’s Legal, Administrative, Fiscal and Political Dilemmas

Wydział Zarządzania Publicznego i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie oraz Centrum na rzecz Finansów Publicznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej z siedzibą przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego udziału w konferencji on-line poświęconej prawnym, administracyjnym, podatkowym i politycznym […]

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

W celu zapoznania się z  dokumentami prosimy o kliknięcie w link:   https://drive.google.com/drive/folders/1J6fYuTLSAN1ggbXg4RxaCIiWSgwWIFwp?usp=sharing   Zarząd Stowarzyszenia „Centrum”.

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zaprasza serdecznie członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 września 2020 roku o godz. 17.00 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1 […]

Pandemia i współrządzenie w kierunku przybliżenia dylematów prawnych, administracyjnych, finansowych i politycznych związanych z Covid-19. 5-6 listopada 2020 r., Białystok – Budapeszt

Pandemia i współrządzenie w kierunku przybliżenia dylematów prawnych, administracyjnych, finansowych i politycznych związanych z Covid-19. 5-6 listopada 2020 r., Białystok – Budapeszt konferencja on-line 1.TYTUŁ Pandemia i współrządzenie – w kierunku przybliżenia dylematów prawnych, administracyjnych, finansowych i politycznych związanych z Covid-19. 2. ORGANIZATORZY – Wydział […]

List Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” do Członków Organizacji

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej! Cechą działania każdej międzynarodowej organizacji naukowej jest duży zakres ryzyka w podejmowanych przedsięwzięciach, który dodatkowo nasilają stany nadzwyczajne. Uświadamia nam to pandemia koronawirusa. W związku z nią […]

Informacja o XIX międzynarodowej konferencji naukowej Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 23-24 września 2020 roku w Ałmaty (Kazachstan).

Drodzy goście / uczestnicy konferencji,   Jak wielu z Państwa wie, XIX międzynarodowa konferencja naukowa Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, miała odbyć się w dniach 23-24 września 2020 roku w Ałmaty. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy […]

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie z dnia 6 marca 2020  r. podjęło jednogłośnie uchwałę o poszerzeniu składu Rady Programowej naszego Centrum o: – Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego; – Dr hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZ; – Dr Gábora Hulkó; – Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; – Prof. Iryna […]

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zaprasza serdecznie członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 17.3o na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1 […]

Zaproszenie do publikacji w monografii pokonferencyjnej „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, uzyskując 100 punktów. Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania artykułów naukowych do monografii pokonferencyjnej Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Publikację należy przesłać na adres mailowy lilia_abramchik@mail.ru  w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2020 r.

XIX międzynarodowa konferencja naukowa „Funkcjonowanie inwestycji finansowanych ze środków państwowych oraz z innych źródeł w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”

ZAPROSZENIE na XIX międzynarodową konferencję naukową „Centrum”             Z upoważnienia i w imieniu Pani Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Kaspijskiego – Prof. dr Svietłany Moroz oraz Zarządu „Centrum” serdecznie zapraszam na XIX międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 23-24 […]