Zaproszenie do publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

W Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęliśmy refleksję nad istotą i rolą wartości publicznych w prawie finansowym. Stąd chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej, międzypokoleniowej refleksji nad aksjologią prawa finansowego na łamach „Białostockich Studiów Prawniczych” (www.bsp.uwb.edu.pl). Zaproszenie do publikacji BSP

Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of Central and Eastern Europe

Ukazała się monografia konferencyjna Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of Central and Eastern Europe, wydana staraniem Rosyjskiej Filii naszego Stowarzyszenia i Katedry Prawa Finansowego Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu. Zachęcamy do lektury: Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the […]

18 Międzynarodowa Konferencja „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 18. międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Stowarzyszenia „Centrum” pod tytułem „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej” organizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie przy współudziale Centrum Informacji i Organizacji Badań […]

18th International Conference “Axiologie in the financial law of Central and Eastern Europe”

We have the pleasure to invite you to participation in the 18th scientific and practical international conference of the Association “Centrum” titled: “Axiologie in the financial law of Central and Eastern Europe” organized by the Department of International Law of the Faculty of Law, Yanka […]

WESOŁYCH ŚWIĄT!

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WIELE SATYSFAKCJI W NOWYM 2019 ROKU!

Index Copernicus ACR za 2017 rok wynosi 95.80

Informujemy, że czasopismo Annual Center Review (ISSN: 1899-5942) zostało zindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2017. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok […]

Dr Ewa Lotko nagrodzona za wybitny doktorat z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W dniu 20 września 2018 r. międzynarodowa Komisja Centrum ds. nagród naukowych pod przewodnictwem Prof. zw. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak przyznała doroczną nagrodę naukową za wybitny doktorat lub monografię z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku […]

Dr Ewa Lotko awarded for an outstanding doctorate in the field of public finances and tax law from the countries of Central and Eastern Europe

On September 20, 2018, International Commission for scientific awards for outstanding doctorate and monography in public finance and tax law from Central and Eastern Europe Countries chaired by Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak awarded the prize. This year the prize was awarded to Dr. […]

Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings)

Please be advised that a post-conference book of the 16th International Scientific Conference, which took place on 21-22 September 2017 in Vilnius, was issued. We invite you to read this book: „Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference […]

Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest

Informujemy, że wydana została książka pokonferencyjna XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie. Zapraszamy do lektury książki „Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and […]