Możliwość publikacji w 8 numerze „Rocznika”

W 2018 r. Uniwersytet w Woroneżu i „Centrum” zamierzaja wydać 8 numer „Rocznika”. Chcielibyśmy aby był on indeksowany w Web of Since, dlatego podajemy poniższe wiadomości i zainteresowanych prosimy o ich respektowanie. Pozycja będzie publikowana  w języku angielskim i w takim języku należy przesyłać opracowania. […]

XVI Międzynarodowa Konferencja pt. „Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” w Wilnie

W dnia 21-22 września 2017 r. odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja pt. „Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” w Wilnie zorganizowana przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa […]

INFORMATION CONCERNING CONFERENCE PUBLICATIONS

Conference papers can be published in one of three publications: 1) Annual Center Review (Journal) Language of publication: English Deadline for submissions: 25 September 2017 to 31 October 2017: Date of publication: End of 2017 2) Conference book which we will try to index in Web of […]

INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym WILNO, 21-22 września 2017 r. Materiały konferencyjne mogą zostać opublikowane w jednej z trzech publikacji: 1) Czasopismo Annual Center Review Język publikacji: angielski Termin nadsyłania artykułów: od 25 września 2017 […]

XVI International Scientific Conference

The Faculty of Economics-Informatics, Branch of the University of Bialystok in the cooperation with the Department of Public Finances and Financial Law and the Department of Fiscal Law of the Faculty of Law, the University of Bialystok, with the involvement of the Center for Information […]

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – program

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy udziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej   ma zaszczyt […]

XVI Konferencja w Wilnie

Otrzymaliśmy właśnie informacje od Głównego Organizatora XVI Konferencji – kierowanego przez Prof. dr Jewgienija Porochowa Instytutu Naukowo-Badawczego Prawa Finansowego i Podatkowego w Ałmaty, że z powodów obiektywnych i wcześniej nieprzewidywalnych konferencja w Ałmaty w dniach 21-22 września 2017 r. nie może się odbyć. W związku […]

Wysokość składki członkowskiej w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wysokość składki członkowskiej w roku 2017 wynosi 200 zł lub 50 euro. Dziękujemy za terminowe wpłaty: KONTO ZŁOTÓWKOWE 11 1500 1083 1210 8008 7025 0000 KONTO DEWIZOWE 85 1500 1083 1210 8009 9099 0000 SWIFT code: WBKPPLPP Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowe wpłaty!

1% na Centrum

Centrum jest organizacją pożytku publicznego – przypominamy Państwu o możliwości przekazania na rzecz naszego wspólnego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego. Wpływy z tego tytułu mają istotne znaczenie dla funkcjonowania Centrum. W tym celu prosimy o wpisanie w zeznaniach podatkowych w bloku „Wniosek o przekazanie 1% podatku […]

WESOŁYCH ŚWIĄT!