Wysokość składki członkowskiej w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wysokość składki członkowskiej w roku 2017 wynosi 200 zł lub 50 euro. Dziękujemy za terminowe wpłaty:   KONTO ZŁOTÓWKOWE 11 1500 1083 1210 8008 7025 0000 KONTO DEWIZOWE 85 1500 1083 1210 8009 9099 0000 SWIFT code: WBKPPLPP Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowe […]

XV Tarptautinė Mokslinė Konferencija, 2016 m. rugsėjo 25-27 d., ,,Mokesčių Kodeksų Koncepcijos. XV metų Centro veiklos”

Balstogės Universiteto Teisės fakulteto Viešųjų Finansų ir Finansų Teisės Katedra bei Mokėsčių teisės katedra, kartų su Informacijos ir Organizacijos Centrų, skirtų viešųjų finansų tyrimams ir mokesčių teisei Centrinėje ir Rytų Europoje maloniai kviečia dalyvauti jubiliejinėje XV tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kuri yra skirta mokesčių kodeksų koncepcijoms […]

XV Международная научная конференция 25-27 сентября 2016 года „Концепции налоговых кодексов. 15-летие деятельности Центра”

Кафедра государственных финансов и финансового права, а также Кафедра налогового права юридического факультета Университета в Белостоке при участии Ассоциации «Центр информации и организации исследований государственных финансов и налогового права Стран Центральной и Восточной Европы» имеют честь пригласить к участию в XV юбилейной международной научной конференции, […]

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 25-27 września 2016 r.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 25-27 września 2016 „Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum” Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego oraz Katedra Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej […]

1% na Centrum

Centrum jest organizacją pożytku publicznego – przypominamy Państwu o możliwości przekazania na rzecz naszego wspólnego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego. Wpływy z tego tytułu mają istotne znaczenie dla funkcjonowania Centrum. W tym celu prosimy o wpisanie w zeznaniach podatkowych w bloku „Wniosek o przekazanie 1% podatku […]

XV Konferencja – termin nadsyłania zgłoszeń i referatów został przedłużony do 31 maja

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń i referatów został przedłużony do 31 maja 2016 r. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość publikacji referatu bez udziału w konferencji. Koszt to 70 Euro (niezależnie od liczby autorów).

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia życzę radosnych Świąt Wielkanocnych i udanego wiosennego wypoczynku! w imieniu Zarządu Centrum, sekretarz dr P. Woltanowski

ACR W CZĘŚCI B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH !

W ogłoszonym na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych […]

Zapraszamy do przeglądania kolejnych numerów ACR

ANNUAL CENTER REVIEW 14 ANNUAL CENTER REVIEW 13 ANNUAL CENTER REVIEW 12 ANNUAL CENTER REVIEW 11 ANNUAL CENTER REVIEW 10 ANNUAL CENTER REVIEW 9 ANNUAL CENTER REVIEW 8  

Nowe publikacje Centrum

Ukazał się już nowy 7 numer naszego rocznika „Annual Center Review”, a także 5 numer „Jeżegodnika”, wydawanego przez Państwowy Uniwersytet w Woroneżu i „Centrum”. Ten ostatni poświęcony jest zagadnieniom publicznych funduszy celowych i innych niż podatki danin w krajach Centralnej i Wschodniej Europy.