Rozwój współpracy międzynarodowej wspieranej przez Centrum

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Centrum” została podpisana umowa o rozwoju współpracy naukowej między kierownikami pięciu katedr prawa finansowego i podatkowego, czterech krajów wyszehradzkich  – Katedrą Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w […]

Przedstawiciele Centrum na V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 12-14 października 2015 r. odbędzie się w Katowicach V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stowarzyszenie „Centrum” będzie na nim reprezentowane przez dr Damiana Czudka i dr Michała Kozioła, z których pierwszy wystąpi jako ekspert w panelu, dotyczącym zmian w prawie podatkowym.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – krótkie podsumowanie

W dniach 14-16 września 2015 r. odbyła się XIV międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. P.J. Szafaryka w Koszycach na Słowacji oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych […]

Konferencja – przejazd autokarem

Centrum Informacji i Organizacji Badań zapewnia swoim Członkom na doroczną międzynarodową konferencję naukową do Štrbské Pleso przejazd autokarem dnia 14 września (poniedziałek)  według następującego harmonogramu: Białystok – wyruszamy o godzinie 5:30 sprzed budynku Wydziału Prawa Warszawa – Dworzec PKS W-wa Zach. stanowisko 10/11 dojazd o […]

Zaproszenie na XIV Międzynarodową Konferencję Naukową

Zapraszamy do udziału w obradach XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. P.J. Szafaryka w Koszycach na Słowacji oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej poświęconej w tym roku problematyce Tax Law and its Possibilities […]

Współpraca naukowa pomiędzy Centrum Informacji i Organizacji Badań oraz Centrum Polského Práva

Informujemy o podpisaniu w dniu 4.02.2015 r. memorandum o współpracy naukowej naszego Stowarzyszenia i Centrum Polského Práva – stowarzyszenia działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. W ramach współpracy przewiduje się m.in. wymianę informacji naukowych i wyników badań, międzynarodową wymianę członków obydwu organizacji i wspieranie ich […]

Uroczyste wręczenie dyplomów dr Damianowi Czudkowi oraz dr Michałowi Koziełowi

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 4 lutego 2015 r. Członkom naszego Stowarzyszenia – dr Damianowi Czudkowi i dr Michałowi Koziełowi wręczono ich dyplomy doktorskie. Na zdjęciu dr Michał Kozieł z  J.M. Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku Prof. Leonardem Etelem (Wiceprzewodniczącym Zarządu naszego Centrum), Przewodniczącym Zarządu Centrum, kopromotorem rozprawy Prof. […]

Wysokość składki członkowskiej w 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią Uchwały nr 4/2016 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2016 wysokość składki wynosi 200 zł lub 50 euro. Dziękujemy za terminowe wpłaty:   KONTO ZŁOTÓWKOWE 11 1500 1083 1210 8008 7025 0000 KONTO DEWIZOWE 85 1500 1083 1210 8009 9099 […]

Walne Zgromadzenie z dnia 12 stycznia 2015 r.

Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2015 r. przebiegło zgodnie z przekazanym Członkom Stowarzyszenia porządkiem: 1) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej 2) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu „Centrum” za okres styczeń 2014 – grudzień 2014 3) Dyskusja 4) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium 5) Głosowanie […]

Walne Zgromadzenie 12 stycznia 2015 r.

Przypominamy o terminie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 r. w Sali Senatu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; początek Walnego Zgromadzenia zaplanowany został na godzinę 18. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo stosownego zaproszenia na Walne Zgromadzenie drogą mailową uprzejmie prosimy o kontakt (piotrwoltanowski@op.pl) w celu […]