ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia życzę radosnych Świąt Wielkanocnych i udanego wiosennego wypoczynku! w imieniu Zarządu Centrum, sekretarz dr P. Woltanowski

ACR W CZĘŚCI B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH !

W ogłoszonym na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych […]

Zapraszamy do przeglądania kolejnych numerów ACR

ANNUAL CENTER REVIEW 14 ANNUAL CENTER REVIEW 13 ANNUAL CENTER REVIEW 12 ANNUAL CENTER REVIEW 11 ANNUAL CENTER REVIEW 10 ANNUAL CENTER REVIEW 9 ANNUAL CENTER REVIEW 8  

Nowe publikacje Centrum

Ukazał się już nowy 7 numer naszego rocznika „Annual Center Review”, a także 5 numer „Jeżegodnika”, wydawanego przez Państwowy Uniwersytet w Woroneżu i „Centrum”. Ten ostatni poświęcony jest zagadnieniom publicznych funduszy celowych i innych niż podatki danin w krajach Centralnej i Wschodniej Europy.

Rozwój współpracy międzynarodowej wspieranej przez Centrum

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Centrum” została podpisana umowa o rozwoju współpracy naukowej między kierownikami pięciu katedr prawa finansowego i podatkowego, czterech krajów wyszehradzkich  – Katedrą Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w […]

Przedstawiciele Centrum na V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 12-14 października 2015 r. odbędzie się w Katowicach V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stowarzyszenie „Centrum” będzie na nim reprezentowane przez dr Damiana Czudka i dr Michała Kozioła, z których pierwszy wystąpi jako ekspert w panelu, dotyczącym zmian w prawie podatkowym.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – krótkie podsumowanie

W dniach 14-16 września 2015 r. odbyła się XIV międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. P.J. Szafaryka w Koszycach na Słowacji oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych […]

Konferencja – przejazd autokarem

Centrum Informacji i Organizacji Badań zapewnia swoim Członkom na doroczną międzynarodową konferencję naukową do Štrbské Pleso przejazd autokarem dnia 14 września (poniedziałek)  według następującego harmonogramu: Białystok – wyruszamy o godzinie 5:30 sprzed budynku Wydziału Prawa Warszawa – Dworzec PKS W-wa Zach. stanowisko 10/11 dojazd o […]

Zaproszenie na XIV Międzynarodową Konferencję Naukową

Zapraszamy do udziału w obradach XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. P.J. Szafaryka w Koszycach na Słowacji oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej poświęconej w tym roku problematyce Tax Law and its Possibilities […]

Współpraca naukowa pomiędzy Centrum Informacji i Organizacji Badań oraz Centrum Polského Práva

Informujemy o podpisaniu w dniu 4.02.2015 r. memorandum o współpracy naukowej naszego Stowarzyszenia i Centrum Polského Práva – stowarzyszenia działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. W ramach współpracy przewiduje się m.in. wymianę informacji naukowych i wyników badań, międzynarodową wymianę członków obydwu organizacji i wspieranie ich […]