Dane kontaktowe

Adres:

Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych
i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1
Pok.: 219, 220
Tel.: (+48 85) 745-71-57
Fax: (+48 85) 740-60-89

Sekretarz Zarządu

mgr Marta Maksimczuk

email: m.maksimczuk@uwb.edu.pl

Wpłaty przyjmujemy na konta:

Santander Bank Polska S. A. 

KONTO ZŁOTÓWKOWE
11 1500 1083 1210 8008 7025 0000

KONTO DEWIZOWE
85 1500 1083 1210 8009 9099 0000

dla osób spoza Polski:

PL 85 1500 1083 1210 8009 9099 0000 – określenie formatu rachunku każdego klienta (IBAN) SWIFT code: WBKPPLPP
KRS: 0000136524
REGON: 052196190
NIP: 542-28-01-216

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.