Abolicja składkowa

Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dniu 25 czerwca 2018 r. – Zarząd „Centrum” wprowadza abolicję składkową w zakresie wpłat składek na rzecz „Centrum”.

 

treść uchwały w tej sprawie znajdziecie Państwo tutaj uchwała nr 2.2018