Dr Ewa Lotko nagrodzona za wybitny doktorat z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W dniu 20 września 2018 r. międzynarodowa Komisja Centrum ds. nagród naukowych pod przewodnictwem Prof. zw. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak przyznała doroczną nagrodę naukową za wybitny doktorat lub monografię z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku nagrodę przyznano dr Ewie Lotko za napisaną pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego rozprawę doktorską pt. Prawnofinansowe instrumenty ograniczania długu publicznego w Polsce. Promotorem pomocniczym dsertacji była dr Urszula Zawadzka-Pąk. Recenzentem doktoratu na potrzeby konkursu był Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. Głosowanie odbyło się podczas obrad XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Pradze, a uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas obrad kolejnej XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Komisja Centrum ds. nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Zarząd naszego Stowarzyszenia serdecznie gratulują dr Ewie Lotko i życzą dalszych sukcesów!

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków w sprawie przyznania nagrody za rok 2018 do 30 czerwca 2019 r. w trybie przewidzianym w Uchwale Zarządu Centrum nr 1/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji d/s nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Mamy nadzieję, że doroczna nagroda przyczyni się do nadania stosownej rangi wyróżniającym się pracom naukowym z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich większej popularyzacji.