Index Copernicus ACR za 2017 rok wynosi 95.80

Informujemy, że czasopismo Annual Center Review (ISSN: 1899-5942) zostało zindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2017.
Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2017:
ICV 2017 = 95.80
Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2016 oraz w Paszporcie czasopisma, w bazie ICI World of Journals.