Pandemic and Governance:Towards an Approximation of COVID-19’s Legal, Administrative, Fiscal and Political Dilemmas

Wydział Zarządzania Publicznego i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie oraz Centrum na rzecz Finansów Publicznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej z siedzibą przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego udziału w konferencji on-line poświęconej prawnym, administracyjnym, podatkowym i politycznym dylematom dotyczących COVID-19, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 r.

Więcej informacji: www.ludevent.uni-nke.hu/event/587/