List Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” do Członków Organizacji

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów
Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej!
Cechą działania każdej międzynarodowej organizacji naukowej jest duży zakres ryzyka w
podejmowanych przedsięwzięciach, który dodatkowo nasilają stany nadzwyczajne. Uświadamia nam
to pandemia koronawirusa. W związku z nią byliśmy zmuszeni przenieść termin dorocznej konferencji naukowej „Centrum”, planowany na 22-23 września 2020 r. w Almaty (Kazachstan), na przyszły rok.
Poza rokiem, wszystkie inne informacje o konferencji pozostają bez zmian. Mam nadzieję, że
umożliwi nam to powrót do tradycyjnych spotkań naukowych w gronie międzynarodowym, przy
pełnym korzystania także z ich walorów towarzyskich, kulturalnych i turystycznych.
Pracę naukową prowadzimy teraz w warunkach zdalnych, przy licznych ograniczeniach, jednak także
z dodatkowymi możliwościami. Stąd zrodziła się inicjatywa „Centrum” organizacji Pierwszej
wideokonferencji międzynarodowej, poświęconej roli prawa finansowego i podatkowego w walce z
pandemią COVID-19 w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wideokonferencja odbędzie się w
dniach 5 listopada (Budapeszt) i 6 listopada (Białystok), a jej współorganizatorami będzie czasopismo
„Public Governance, Administration and Finances” oraz Stowarzyszenie „Centrum”. W obradach w
dniu 5 listopada będą brali udział doświadczeni przedstawiciele środowiska naukowego, natomiast w
obradach w dniu 6 listopada br. początkujący przedstawiciele nauki (asystenci, doktoranci i niedawno
wypromowani doktorzy). Obrady będą odbywały się w językach angielskim i rosyjskim. Publikacja
materiałów z konferencji w dniu 5 listopada będzie miała miejsce w czasopiśmie „Public Governance,
Administration and Finances” (w języku angielskim), natomiast materiałów z konferencji w dniu 6
listopada w czasopiśmie „Annual Center Review” (w języku angielskim lub rosyjskim). Udział w
konferencji będzie nieodpłatny, a o szczegółowych danych organizacyjnych dowiecie się Państwo z
dołączonego zaproszenia.
Zachęcam Państwa do korzystania z obydwu wymienionych wyżej form i metod pracy naukowej. Jej
jakość i rezultaty będą bowiem zależały na dłuższą metę od każdego z nas i całego środowiska, mimo
różnorodnych ograniczeń w tym zakresie, które mają zawsze tymczasowy charakter.
Serdecznie zapraszam do udziału w wyżej przedstawionych inicjatywach

Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Centrum”
Białystok, dnia 30 lipca 2020 r.