Możliwość publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

 

Redakcja czasopisma „Białostockie Studia Prawnicze” (8 pkt. MNiSW, indeksowane w: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku) zaprasza Autorów do opublikowania tekstów naukowych (artykuły naukowe, recenzje monografii naukowych, glosy) w vol. 24 nr 2 periodyku pt. „Nadzór i kontrola finansowa z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych”

Tematyka tomu: Nadzór i kontrola finansowa z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych, np. kontrola zarządcza i audyt, kontrola celno-skarbowa, nowe uprawnienia kontrolne sądów, zapowiadane zmiany w ustawie o jawności życia publicznego, powołanie komisji nadzwyczajnej w sprawie uszczelnienia VAT-u, „sygnaliści”

Artykuły w języku polskim i angielskim

Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2018

Redaktor tematyczny tomu: prof. Eugeniusz Ruśkowski

Osoba do kontaktu: dr Ewa Lotko,  e.lotko@uwb.edu.pl

Wszystkie informacje dotyczące wymogów redakcyjnych znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://bsp.uwb.edu.pl