Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest

Informujemy, że wydana została książka pokonferencyjna XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie.

Zapraszamy do lektury książki „Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings)”