Pandemia i współrządzenie w kierunku przybliżenia dylematów prawnych, administracyjnych, finansowych i politycznych związanych z Covid-19. 5-6 listopada 2020 r., Białystok – Budapeszt

Pandemia i współrządzenie

w kierunku przybliżenia dylematów prawnych, administracyjnych, finansowych

i politycznych związanych z Covid-19.
5-6 listopada 2020 r., Białystok – Budapeszt

konferencja on-line

1.TYTUŁ
Pandemia i współrządzenie – w kierunku przybliżenia dylematów prawnych, administracyjnych,
finansowych i politycznych związanych z Covid-19.
2. ORGANIZATORZY
– Wydział Zarządzania Publicznego i Studiów Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet Służby
Publicznej, Budapeszt,
– Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów
Europy Środkowej i Wschodniej.
3a. GŁÓWNE WYDARZENIE (5 listopada 2020 r.).
W dniu 30 stycznia 2020 r. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia ogłosił stan
zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym z powodu wystąpienia nowego
koronawirusa COVID-19. COVID-19 jest zakaźną chorobą układu oddechowego, która
rozprzestrzenia się głównie poprzez kropelki śliny lub wydzielinę z nosa, gdy osoba zakażona kaszle
lub kicha. Chociaż większość osób zakażonych wirusem doświadcza tylko łagodnych do
umiarkowanych objawów i powraca do zdrowia bez konieczności specjalnego leczenia, u osób
starszych i tych z pewnymi problemami medycznymi może rozwinąć się poważna choroba z jeszcze
niepewnym wskaźnikiem śmiertelności. W celu spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby, rządy
na całym świecie wprowadziły różne regulacje, od kilku form społecznego zdystansowania po
tymczasową kwarantannę. Środki te całkowicie zmieniły normalne funkcjonowanie państwa,
wpływając na kilka segmentów i aspektów zarządzania, administracji lokalnej, swobód
obywatelskich, polityki finansowej oraz polityki krajowej i globalnej ogółem. Kluczowymi obszarami
badań są tendencje i zmiany w rozwiązaniach prawnych i administracyjnych, odpowiednio zmiany w
finansowaniu publicznym i modelach fiskalnych w związku z pandemią.
Maja powyższe na uwadze, zachęcamy do nadsyłania artykułów w szczególności na następujące
tematy:
– ocena ustawodawstwa dotyczącego Covid-19,
-analiza nowych rozwiązań w zakresie finansów publicznych, polityki fiskalnej i ekonomicznej oraz
ustawodawstwa,
– analiza porównawcza reakcji państw członkowskich UE, najlepszych praktyk,
– Covid-19 a samorządy lokalne,
– wyzwania prawne i administracyjne, nowe metody i potencjał cyfrowy,
– Covid-19 i polityka krajowa/globalna,
– aksjologiczne i etyczne kwestie finansów publicznych w kontekście pandemii.
3b. SEMINARIUM DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW (6 listopada 2020 r.).
Nawiązując do koncepcji seminarium dla doktorantów i młodych naukowców zainagurowanego
podczas konferencji w Wilnie (2017 r.), również w trakcie 19. międzynarodowej konferencji zostanie

zorganizowane analogiczne seminarium. Pragniemy, by Centrum stawało się platformą ożywionej
dyskusji młodych naukowców. W tym celu Uczestnicy seminarium będą mogli zaprezentować swoje
artykuły wpisujące się w szerokorozumianą tematykę dorocznej Konferencji (Pandemia i
współrządzenie). Prezentowane artykuły mogą stanowić spójną, wyodrębnioną część rozprawy
doktorskiej. Ponadto każdy Referent zostanie, odpowiednio wcześniej, poproszony o skomentowanie
jednego z prezentowanych w trakcie Seminarium artykułów celem wskazania Autorowi niejasności,
potrzeby doprecyzowań, czy też zamieszczenia analizy dodatkowych informacji celem poprawy
jakości dyskutowanego artykułu. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone. Uczestnicy Seminarium
będą mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności w kwestii przygotowania artykułu
celem nadesłania do prestiżowych anglojęzycznych czasopism.
4. DATA, TYP i OPŁATY
5-6 listopad 2020 r., konferencja on-line (z ewentualną osobistą obecnością w Budapeszcie: mogą
nastąpić w tym zakresie zmiany ze względu na ewentualne przyszłe ograniczenia COVID-19).
Zgłoszenia konferencyjne należy składać za pośrednictwem strony internetowej konferencji do dnia 1
października 2020 r. Szczegółowych informacji na temat procedury rejestracji udzielimy po 20
sierpnia 2020 roku. Zwracamy uwagę, że złożenie artykułów będzie odbywało się odrębnie od
zgłoszenia na konferencje (patrz poniżej).
Opłata konferencyjna nie jest pobierana.
5. MIEJSCE KONFERENCJI
– Wydział Zarządzania Publicznego i Studiów Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet Służby
Publicznej, Budapeszt, Ludovika tér 2., H-1083 Budapeszt.

6. JĘZYKI
Językami konferencji są angielski i rosyjski, natomiast wszystkie artykuły, które mają być
opublikowane, muszą być przedstawione w języku angielskim.
Języki konferencji: angielski i rosyjski.
Język artykułu: angielski (“Public Governance, Administration and Finances”), angielski lub rosyjski
(“Annual Center Review”).
7. RADA NAUKOWA KONFERENCJI
Współprzewodniczący: Prof. Smuk, P., dr hab. Popławski, M., prof. UwB
Członkowie:
Prof. dr hab. Ruśkowski, E.
Doc. Abramchik, L.Y., kandydat nauk prawnych
Prof. Akimbekova, S.A.
Prof. JUDr. Babcak V., CSc.
Prof. dr hab. Brzeziński, B.
Prof. Chernikova, E.V.
Prof. dr hab. Etel, L.

Dr hab. Gorgol, A., prof. UZ
Prof. dr hab. Głuchowski, J.
Doc. Korobeynikova, L.S., kandydat nauk ekonomicznych
Prof. Karaseva, M.V.
Prof. JUDr. Karfíková Marie, CSc.
Prof. Kostyukov, A.N.
Prof. dr hab. Miemiec, W.
Prof. Moroz, S.P.
Assoc. Prof. JUDr. Mrkývka, P.
Prof. Patyi, A.
Prof. dr hab. Piotrowska-Marczak, K.
Dr hab. Presnarowicz, S., prof. UwB
Prof. Sudavičius, B.
Doc. Shupitskaya, O.N., kandydat nauk prawnych
JUDr. Šramková, D.
Prof. Zaverukha, I.L.
Prof. Suleimenov, M.K.
Prof. Didenko, A.G.
Prof. Czernyakov, A.A.
Prof. Porokhov, E.V.
Prof. Nesterova, E.V.
Assoc. Prof. dr. Kaiser, T.
Assoc. Prof. dr. Lapsánszky, A.
8. KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Współprzewodniczący:
Gábor Hulkó, Assoc. Prof., JUDr. (e-mail: Hulko.Gabor@uni-nke.hu),
dr hab. Urszula K. Zawadzka-Pąk (email: u.zawadzka@uwb.edu.pl),
dr Ákos Tussay (korespondencja w języku angielskim: Tussay.Akos@uni-nke.hu),
mgr Marta Maksimczuk (korespondencja w języku rosyjskim: m.maksimczuk@uwb.edu.pl).
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI I FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w czasopiśmie „Public Governance, Administration
and Finances” (https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pga/index) oraz w „Annual Center Review” w
2020 r. lub pierwszej połowie 2021. Szablon materiałów wydawniczych zostanie dostarczony
wkrótce.
Artykuły na główny dzień konferencji (5 listopada 2020 r.) należy przesyłać do 15 października 2020
r. za pośrednictwem internetowego systemu OJS Public Governance, Administration and Finances.
Bardziej szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane po 20 sierpnia 2020 r. Wytyczne
dotyczące publikacji i szablon do pobrania:
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pga/about/submissions
Artykuły na seminarium doktoranckie (6 listopada 2020 r.) należy przesyłać do 15 października 2020
r. pocztą elektroniczną na adres cpfcee.phd.seminar@gmail.com, zostaną one opublikowane w
„Annual Center Rewiew”.
Wszystkie artykuły podlegają procesowi podwójnie ślepej recenzji.

10. WAŻNE TERMINY
Zgłoszenia na konferencję: do 1 października 2020 r.
Termin składanie artykułów: do 15 października 2020 r.
Daty konferencji: 5-6 listopada 2020 r.