Powołanie Komisji d/s nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W celu nadania stosownej rangi wyróżniającym się pracom naukowym z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich większej popularyzacji Zarząd naszego Stowarzyszenia powołał Komisję „Centrum” ds. nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie. Podstawowym zadaniem Komisji jest przyznawanie corocznej, prestiżowej nagrody naukowej za wybitny doktorat lub monografię z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

treść uchwały wraz z regulaminem konkursu znajdziecie Państwo tutaj: uchwała nr 1.2018