Walne Zgomadzenie z dnia 22 lutego 2019 r.

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 lutego 2019 r., kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania władz Centrum w najbliższych miesiącach, podjęło uchwały o powołaniu na członków Zarządu: Prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego, Prof. zw. dr hab. Leonarda Etela i dr Piotra Woltanowskiego a na członków Komisji Rewizyjnej dr hab. Annę Ostrowską, dr Elżbietę Ambrożej i dr Różę Kosińską.
Chcemy zapewnić Państwu realny wpływ na wybór władz Centrum organizując następne wybory na te stanowiska oraz na członków Rady Programowej na konferencji organizowanej w dniach 18-20 września 2019 r. w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie oraz w Sanatorium Ozerny. W ostatnim dniu konferencji – 20 września 2019  r. zaplanowane zostało Walne Zgromadzenie wyborcze.