Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zaprasza serdecznie członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 17.3o na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1 w sali Rady Wydziału.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Centrum Informacji i
Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy
Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Dnia 6 marca 2020 r.

1. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej,
2. Głosowanie nad uchwałami:
– uchwałą 1/2020 w sprawie wyboru składu Rady Programowej
– uchwałą 2/2020 w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2020,
3. Dyskusja o kierunkach działalności Stowarzyszenia w 2020 r. oraz o stanie
przygotowań do konferencji w Kazachstanie,
4. Sprawy różne i wolne wnioski,
5. Zamknięcie obrad.