Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie z dnia 6 marca 2020  r. podjęło jednogłośnie uchwałę o poszerzeniu składu Rady Programowej naszego Centrum o:

– Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego;
– Dr hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZ;
– Dr Gábora Hulkó;
– Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.;
– Prof. Iryna Zaverukhę.
Przegłosowana na Walnym Zgromadzeniu Uchwała nr 2/2020 dotyczyła ustalenia wysokości składki członkowskiej w bieżącym roku w wysokości 200 zł lub 50 euro.
Zgodnie z Uchwałą należy wpłacić wskazaną kwotę na konto Centrum Informacji i Organizacji Badań:
KONTO ZŁOTÓWKOWE
11 1500 1083 1210 8008 7025 0000
KONTO DEWIZOWE
85 1500 1083 1210 8009 9099 0000

Przy okazji przypominamy, że termin płatności składki upływa z końcem pierwszego kwartału roku kalendarzowego, za który należna jest składka.