Walne Zgromadzenie

Zapraszam Państwa – Członków naszego Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o  godz. 16.00 na Wydziale Prawa UwB, Białystok, ul. Mickiewicza 1 w Sali Rady Wydziału.