XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum «AKSJOLOGIA W PRAWIE FINANSOWYM KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ», 19–20 WRZEŚNIA 2019 г.

Celem konferencji jest zintensyfikowanie współpracy naukowej przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie prawa finansowego z Europy Środkowej i Wschodniej. Wspólna analiza rozwiązań pozwalających na ujednolicenie ustawodawstwa finansowego Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia aksjologii i wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych pozwoli na znalezienie rozwiązań najpilniejszych problemów w prawie finansowym państw naszego regionu.

 

Priorytetowe kierunki konferencji:

 

  1. Aksjologiczne aspekty stanowienia prawa w prawie finansowym Europy Środkowej i Wschodniej;
  2. Aksjologia w prawie budżetowym;
  3. Aksjologia w prawie finansowym samorządu terytorialnego;
  4. Aksjologia w prawie podatkowym;
  5. Aksjologia w międzynarodowym prawie finansowym.

 

zachęcamy do zapoznania się z informacją o Konferencji w Grodnie