Zaproszenie do publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

W Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęliśmy refleksję nad istotą i rolą wartości publicznych w prawie finansowym. Stąd chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej, międzypokoleniowej refleksji nad aksjologią prawa finansowego na łamach „Białostockich Studiów Prawniczych” (www.bsp.uwb.edu.pl).

Zaproszenie do publikacji BSP