Zaproszenie do publikacji w monografii pokonferencyjnej „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Grodzieńskiego Uniwersytetu
Państwowego im. Janki Kupały znalazło się w wykazie wydawnictw
publikujących recenzowane monografie naukowe, uzyskując 100 punktów.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania artykułów naukowych
do monografii pokonferencyjnej Aksjologia w prawie finansowym krajów
Europy Środkowej i Wschodniej.
Publikację należy przesłać na adres mailowy lilia_abramchik@mail.ru  w
nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2020 r.