Konferencje naukowe

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, 21-22 września 2017 r.,  Wilno zob. sprawozdanie z Konferencji

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum, 25-27 września 2016 r., Białystok tu można pobrać „fotoksiążkę” ze zdjęciami z Konferencji.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds, 14-16 września 2015 r., Štrbské Pleso

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. System Prawa Finansowego,  28 września – 1 października 2014 r., Mikulov zob. sprawozdanie z Konferencji 

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problems of application of tax law in central and eastern european countries, Omsk 23-24 września 2013 r. zob. sprawozdanie z Konferencji

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Roczności i wieloletniości w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 24 – 25 września 2012 r.zob. sprawozdanie z Konferencji

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Public finances – Administrative autonomie, Győr 29 września – 1 października 2011 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010, Praga 12– 14 września 2010 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Finanse publiczne i prawo finansowe w warunkach kryzysu finansowego w Krajach Europy środkowej i Wschodniej, Lwów 21-22 września 2009 r.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Reformy finansów publicznych w Europie na początku XXI wieku, Paryż 16-17 września 2008 r.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy teorii prawa podatkowego, Woroneż  4-6 września 2007 r.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Tworzenia i stosowania prawa finansowego w Państwach Centralnej i Wschodniej Europy, Grodno 16-17 września 2006 r.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  Aktualne problemy finansów publicznych i prawa podatkowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Koszyce 29-30 sierpnia 2005 r.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problemy ewolucji prawa finansowego w naszym regionie Europy, Wilno 23-24 września 2004 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problemy finansów publicznych i prawa podatkowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w aspekcie wstąpienia do Unii Europejskiej, Brno 12 września 2003 r.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Metody i instrumenty ograniczania długu publicznego oraz deficytu budżetowego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 19 – 21 września 2002 r.