Organy Stowarzyszenia

Zarząd

Prezes Zarządu: 

prof. Eugeniusz Ruśkowski

 

I Wiceprezes Zarządu: 

dr hab. Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

 

II Wiceprezes Zarządu:

prof. Mariusz Popławski

 

Sekretarz Zarządu: 

mgr Marta Maksimczuk

 

Pozostali członkowie Zarządu:

dr Ewelina Bobrus-Nowińska

dr Ewa Lotko

dr Marcin Tyniewicki

dr Piotr Woltanowski

 

Rada Programowa:

W trakcie aktualizacji.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

dr hab. Anna Ostrowska, prof. PWSiP

 

Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej:

dr Elżbieta Ambrożej

dr Róża Kosińska