Call for papers

At the Department of Public Finance and Financial Law of the Faculty of Law of the University of Bialystok, we began the reflection on the essence and role of public values on the ground of public finance and financial law. Hence, we would like to […]

Walne Zgromadzenie

Zapraszam Państwa – Członków naszego Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o  godz. 16.00 na Wydziale Prawa UwB, Białystok, ul. Mickiewicza 1 w Sali Rady Wydziału.

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum «AKSJOLOGIA W PRAWIE FINANSOWYM KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ», 19–20 WRZEŚNIA 2019 г.

Celem konferencji jest zintensyfikowanie współpracy naukowej przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie prawa finansowego z Europy Środkowej i Wschodniej. Wspólna analiza rozwiązań pozwalających na ujednolicenie ustawodawstwa finansowego Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia aksjologii i wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych pozwoli na znalezienie rozwiązań […]

Walne Zgomadzenie z dnia 22 lutego 2019 r.

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 lutego 2019 r., kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania władz Centrum w najbliższych miesiącach, podjęło uchwały o powołaniu na członków Zarządu: Prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego, Prof. zw. dr hab. Leonarda Etela i dr Piotra Woltanowskiego a na […]

Zaproszenie do publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

W Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęliśmy refleksję nad istotą i rolą wartości publicznych w prawie finansowym. Stąd chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej, międzypokoleniowej refleksji nad aksjologią prawa finansowego na łamach „Białostockich Studiów Prawniczych” (www.bsp.uwb.edu.pl). Zaproszenie do publikacji BSP

Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of Central and Eastern Europe

Ukazała się monografia konferencyjna Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of Central and Eastern Europe, wydana staraniem Rosyjskiej Filii naszego Stowarzyszenia i Katedry Prawa Finansowego Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu. Zachęcamy do lektury: Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the […]

18 Międzynarodowa Konferencja „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 18. międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Stowarzyszenia „Centrum” pod tytułem „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej” organizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie przy współudziale Centrum Informacji i Organizacji Badań […]

18th International Conference “Axiologie in the financial law of Central and Eastern Europe”

We have the pleasure to invite you to participation in the 18th scientific and practical international conference of the Association “Centrum” titled: “Axiologie in the financial law of Central and Eastern Europe” organized by the Department of International Law of the Faculty of Law, Yanka […]

WESOŁYCH ŚWIĄT!

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WIELE SATYSFAKCJI W NOWYM 2019 ROKU!

Index Copernicus ACR za 2017 rok wynosi 95.80

Informujemy, że czasopismo Annual Center Review (ISSN: 1899-5942) zostało zindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2017. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok […]