Zmiana wysokości składki członkowskiej

Zmiana wysokości składki członkowskiej


Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. wysokość składki członkowskiej na rok 2013 została ustalona na poziomie 200 zł lub 50 euro.