ACR i Naukowy Informator Centrum

Annual Center Review (ACR)

Annual Center Review (ACR) is a journal published yearly by the Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries and the Faculty of Law University of Białystok.

It has been issued since 2008 in English, with the possibility to also publish in Russian. First four issues had more of organisational and album character, presenting the activity of the “Center” and documenting its yearly conferences. Since 2012 the journal has become scientific and has been popularizing current problems of financial and tax law of the Central and Eastern European Countries as well as the achievements of young scientists from this part of Europe.

All text published in ACR are reviewed. Every issue includes not only research article but also reports from previous year conferences and seminars organised by student research groups and in this way promotes research activity of students and doctoral students as well as the initiatives of the Faculty of Law University of Białystok regarding international cooperation among Central and Eastern European Countries.

 

Authors are not charged for publications.

Authors transfer copyrights to the Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries and the Faculty of Law University of Białystok in all fields of exploitation.

ACR is open access, with all articles available for free to the users. The users may read, download, copy, spread, print and scan full version of every article as well as make references without the consent of the publisher or the Author.

 

The printed version of the journal is primary one.

Annual Center Review is indexed in the University of Białystok Repository.

Pursuant to the Notice of the Minister of Science and Higher Education of 18 December 2015 every article published in ACR was awarded 4 points.

 

ISSN 1899-5942

Publisher: the Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries and the Faculty of Law University of Białystok.

Scientific Council

Editorial board

Rules for articles review

The List of Reviewers

Guidelines for Authors

Ghostwiriting and guest authorship barriers

ACR review form

Copyright statement

 

 

 

Annual Center Review (ACR) to czasopismo wydawane w formie rocznika przez Stowarzyszenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Czasopismo ukazuje się od 2008 r. Wydawane jest w języku angielskim, z możliwością zamieszczania materiałów w języku rosyjskim. Cztery pierwsze numery czasopisma miały charakter organizacyjno-albumowy, prezentujący bieżącą działalność Stowarzyszenia „Centrum” oraz dokumentujący poszczególne coroczne konferencje „Centrum”. Od 2012 r. czasopismo przybrało formę naukową i jest nastawione głównie na popularyzację aktualnych zagadnień prawa finansowego i podatkowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz upowszechnianie osiągnięć młodych pracowników naukowych z tej części Europy.

1. O czasopiśmie

2. Redakcja

3. Rada Naukowa

4. Zasady recenzowania

5. Lista Recenzentów

6. Informacje dla Autorów

7. Zapory ghostwiriting i guest authorship

Formularz recenzji ACR

Oświadczenie prawa autorskie

 

Prosimy kliknąć w poniższe linki, zapraszamy do lektury:

ANNUAL CENTER REVIEW 17

ANNUAL CENTER REVIEW 16

ANNUAL CENTER REVIEW 15

ANNUAL CENTER REVIEW 14

ANNUAL CENTER REVIEW 13

ANNUAL CENTER REVIEW 12

ANNUAL CENTER REVIEW 11

ANNUAL CENTER REVIEW 10

ANNUAL CENTER REVIEW 9

ANNUAL CENTER REVIEW 8

Naukowy Informator Centrum

Naukowy Informator Centrum to publikacja wydana z okazji 15-lecia istnienia Stowarzyszenia „Centrum”. Jej celem jest prezentacja w języku polskim, angielskim i rosyjskim wybranych osiągnięć Stowarzyszenia w okresie 2002-2016, mająca ułatwić dyskusję nad dalszym rozwojem naszej Organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Naukowego Informatora Centrum:

NAUKOWY INFORMATOR CENTRUM