Współpraca z Naukowo-Badawczym Instytutem Prawa Finansowego i Podatkowego w Almaty (Kazachstan)

Prezes Centrum Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski w dniu 20 października 2016 r. wygłosił w języku rosyjskim referat wprowadzający do dyskusji, nt. „Koncentracji i konsolidacji zarządzania finansami publicznymi w Polsce – wybrane problemy prawne” podczas VII Międzynarodowej Naukowo-Teoretycznej Konferencji organizowanej przez Instytut Prawa Finansowego i Podatkowego Almaty (Kazachstan) nt. „Aktualne problemy prawnej regulacji administrowania w sferze finansów publicznych”. Następnego dnia Pan Profesor uczestniczył w spotkaniu z Panią Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Kaspijskiego w Almaty – Prof. dr Moroz Swietłaną Pawłowną, której Wydział zatrudnia najwybitniejszych specjalistów w licznych dziedzinach prawa (m. in. twórców Kodeksu Karnego Kazachstanu). W związku z inicjatywą współpracy z Naukowo-Badawczym Instytutem Prawa Finansowego i Podatkowego w Almaty oraz aktywnym udziałem w VII konferencji międzynarodowej Pan Profesor otrzymał medal Williama Petty, ustanowiony przez Instytut i wręczany w uznaniu za działalność w dziedzinie badań porównawczych i ich organizacji.

mvhgjkkjhb