Dane kontaktowe CIOB

Adres:

Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych
i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1
Pok.: 219, 220
Tel.: (+48 85) 745-71-57
Fax: (+48 85) 740-60-89

Sekretarz Zarządu

dr Piotr Woltanowski
Tel.: (+48) 609 954 922
Email: piotrwoltanowski@op.pl

Wpłaty przyjmujemy na konta:

KREDYT BANK S.A. I/O BIAŁYSTOK – 15-232 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 50

KONTO ZŁOTÓWKOWE
11 1500 1083 1210 8008 7025 0000

KONTO DEWIZOWE
85 1500 1083 1210 8009 9099 0000

dla osób spoza Polski: PL 85 1500 1083 1210 8009 9099 0000 – określenie formatu rachunku każdego klienta (IBAN)

SWIFT – KRDBPLPW
KRS 0000136524
REGON 052196190
NIP 542-28-01-216

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.