Filia Centrum w Woroneżu (Rosja)

W 2008 r. podjęto decyzję o powstaniu zagranicznej Filii naszego Stowarzyszenia na Uniwersytecie w Woroneżu (Rosja). Inicjatywa ta ma na celu integrację rosyjskich, ukraińskich i kazachstańskich środowisk naukowych wokół zadań naszego Stowarzyszenia. Liczba członków Filii wynosi obecnie 67 osób. Od 2010 r. wydano już trzy numery Rocznika Naukowego „Centrum” – Finanse publiczne i prawo podatkowe, publikowali w nim przedstawiciele nauki z Białorusi, Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Litwy, Polski, Rosji , Słowacji, Węgier i Ukrainy. W marcu 2014 r. ukaże się kolejny numer Rocznika, poświęcony Dochodom budżetowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednocześnie prowadzone są prace nad przekształceniem Rocznika w doroczną monografię, co będzie wymagało stosownych zmian merytorycznych i redakcyjnych. Pracami woroneskiej Filii Stowarzyszenia kieruje Prof. Marina Valentinovna Karaseva (Sentsova).

Zapraszamy do obejrzenia strony Filii http://www.law.vsu.ru/pfirc/index.html