Organy Stowarzyszenia

Rada Programowa Stowarzyszenia

Przewodniczący:

Jan Głuchowski – Polska

Wiceprzewodniczący:

Marina Valentinovna Sentsova – Rosja

Członkowie:

Lilia Abramchyk – Białoruś
Vladimir Babčák – Słowacja
Mária Bujňáková – Słowacja
Elena Chernikova – Rosja
Andrzej Drwiłło – Polska
Jadwiga Głumińska-Pawlic – Polska
Marie Karfíková – Republika Czeska
Alexander Kostukov – Rosja
Jerzy Małecki – Polska
Jarosław Marczak – Polska
Krystyna Piotrowska-Marczak – Polska
Hana Marková – Republika Czeska
Wiesława Maria Miemiec – Polska
Petr Mrkývka – Republika Czeska
Zbigniew Ofiarski – Polska
Alicja Elżbieta Pomorska – Polska
Bronius Sudavičius – Litwa
Iryna Zaverukha – Ukraina

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Eugeniusz Ruśkowski
Wiceprezes: Leonard Etel
Sekretarz: Piotr Woltanowski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Anna Ostrowska
Członkowie: Róża Kosińska, Elżbieta Ambrożej